ASSEMBLEA GENERAL ACR SANT MIQUEL DE VALLVERD

santmiquel_max_resized.jpg
CONVOCATÒRIA

Ens plau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària de l’ACR Sant Miquel Arcàngel, que tindrà lloc el diumenge 1 de febrer de 2015, al domicili social d'aquesta entitat, a 3⁄4 de 12 del matí en primera convocatòria i a les 12 hores en segona, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Balanç de l’any 2014.

3. Renovació parcial dels membres de la Junta.

4. Informe de la Presidència.

5. FESTES: Plantejament de reformulació de la Matança del Porc.

6. Millores al casal i sala.

7. Torn obert de paraules.

Aquest any cessen tres membres de la Junta. Per aquesta raó qui vulgui presentar-se voluntàriament com a candidat ho haurà de comunicar, la junta proposarà la seva candidatura. En les paperetes de vot hi haurà dos espais en blanc per si hi ha propostes alternatives.

Cal portar les paperetes de vot degudament complimentades a l’hora de l’assemblea, ja que tot seguit es procedirà a la votació, el recompte i l’aprovació dels nous membres electes.

LA JUNTA

Vallverd, gener de 2015