Assemblea General Ordinària ACR SANT MIQUEL ARCÀNGEL


L'associació Sant Miquel Arcàngel de Vallverd INFORMA:

CONVOCATÒRIA

Ens plau convocar-vos a l'assemblea General Ordinària de l'ACR Sant Miquel Arcàngel, que tindrà lloc el diumenge 5 de febrer de 2017, al domicili social d'aquesta entitat, a 3/4 de 12 del matí en primera convocatòria i a les 12 hores en segona, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Balanç de l'any 2016.

3. Informe de de la Presidència.

4. Renovació parcial dels membres de la J

unta.

5. Torn obert de paraules.